سرور مجازی ایران (پارس آنلاین)

سرور 1 گیگابایت پارس آنلاین
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1گیگاهرتز
 • هارد 25گیگ
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 50گیگ
سرور 2 گیگابایت پارس آنلاین
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 1گیگاهرتز
 • هارد 50گیگ
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 100گیگ
سرور 3 گیگابایت پارس آنلاین
 • رم 3گیگ
 • سی پی یو 3گیگاهرتز
 • هارد 50گیگ
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 150گیگ
سرور 4 گیگابایت پارس آنلاین
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 100گیگ
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 150گیگ
سرور 6 گیگابایت پارس آنلاین
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 150گیگ
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 200گیگ