سرور مجازی هلند

سرور 1 گیگابایت هلند
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1هسته
 • هارد 25 SSD گیگ
 • ترافیک 1TB
سرور 4 گیگابایت هلند
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 2هسته
 • هارد 50 SSD گیگ
 • ترافیک 7TB
سرور 6 گیگابایت هلند
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 3هسته
 • هارد 75 SSDگیگ
 • ترافیک 12TB
سرور 8 گیگابایت هلند
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 4هسته
 • هارد 100گیگ
 • ترافیک 20TB
سرور 12 گیگابایت هلند
 • رم 12گیگ
 • سی پی یو 5هسته
 • هارد 125گیگ
 • ترافیک 25TB