سرور مجازی فنلاند

سرور 1 گیگابایت فنلاند
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 2 گیگابایت فنلاند
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 20GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 3 گیگابایت فنلاند
 • رم 3GB
 • سی پی یو 3core
 • هارد 30GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 4 گیگابایت فنلاند
 • رم 4GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 40GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 6 گیگابایت فنلاند
 • رم 6GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 60GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 8 گیگابایت فنلاند
 • رم 8GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 80GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 12 گیگابایت فنلاند
 • رم 12GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 80GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها