سرور مجازی آلمان

سرور 2 گیگابایت آلمان
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو ۱هسته
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 20TB
سرور 4 گیگابایت آلمان
 • رم ۴گیگ
 • سی پی یو ۲هسته
 • هارد 30 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 20TB
سرور 8 گیگابایت آلمان
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو ۲هسته
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 20TB
سرور رم 16 گیگابایت آلمان
 • رم 16گیگ
 • سی پی یو ۴هسته
 • هارد 160 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 20TB