سرور مجازی لهستان

سرور مجازی 1 گیگابایت لهستان 0 可用
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 2 گیگابایت لهستان 0 可用
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 20GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 3 گیگابایت لهستان 0 可用
 • رم 3GB
 • سی پی یو 3core
 • هارد 30GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 4 گیگابایت لهستان 0 可用
 • رم 4GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 40GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 6 گیگابایت لهستان 0 可用
 • رم 6GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 60GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 8 گیگابایت لهستان 0 可用
 • رم 8GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 50GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 12 گیگابایت لهستان 0 可用
 • رم 12GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 60GB NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها