سرور مجازی ترکیه

سرور 512 مگابایت ترکیه 0 موجود است
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 10GB SSD
 • ترافیک 1T
سرور 1 گیگابایت ترکیه
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB SSD
 • ترافیک 2 TB
سرور 2 گیگابایت ترکیه
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 20GB SSD
 • ترافیک 4 TB
سرور 4 گیگ ترکیه
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 30GB SSD
 • ترافیک 6 TB
سرور 8 گیگابایت ترکیه
 • رم 8GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 40GB SSD
 • ترافیک 8TB