سرور مجازی امارات

سرور 512 مگابایت امارات 0 موجود است
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 10GB SSD
 • ترافیک 500GB
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)
سرور 1 گیگابایت امارات
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB SSD
 • ترافیک 1.5TB
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)
سرور 2 گیگابایت امارات
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 40GB SSD
 • ترافیک 2TB
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)
سرور 3 گیگابایت امارات
 • رم 3GB
 • سی پی یو 3core
 • هارد 60GB SSD
 • ترافیک 3TB
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)
سرور 4 گیگابایت امارات
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 20GB SSD
 • ترافیک 2.5TB
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)
سرور 4 گیگابایت امارات
 • رم 4GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 80GB SSD
 • ترافیک 4TB
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)