سرور مجازی کره جنوبی

سرور مجازی 1 گیگ کره جنوبی
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 25GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1TB
سرور مجازی 2 گیگ کره جنوبی
 • رم 2GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 55GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2TB
سرور مجازی 4 گیگ کره جنوبی
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 80GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 3TB
سرور مجازی 8 گیگ کره جنوبی
 • رم 8GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 160GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 4TB