نمایندگی هاست خارج

نمایندگی هاست 5 گیگابایت خارج
 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
نمایندگی هاست 10 گیگابایت خارج
 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
نمایندگی هاست 15 گیگابایت خارج
 • مقدار فضا 15 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
نمایندگی هاست 20 گیگابایت خارج
 • مقدار فضا 20 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد