ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.net
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.org
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.info
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.nl
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.xyz
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.biz
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.eu
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.academy
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.actor
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.art
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.audio
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.blog
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.cafe
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains