ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
تومان 140,000
1 سال
تومان 140,000
1 سال
تومان 140,000
1 سال
.net
تومان 65,000
1 سال
تومان 65,000
1 سال
تومان 65,000
1 سال
.org
تومان 65,000
1 سال
تومان 65,000
1 سال
تومان 65,000
1 سال
.info
تومان 60,000
1 سال
تومان 60,000
1 سال
تومان 60,000
1 سال
.nl
تومان 45,000
1 سال
تومان 45,000
1 سال
تومان 45,000
1 سال
.xyz
تومان 30,000
1 سال
تومان 30,000
1 سال
تومان 30,000
1 سال
.biz
تومان 95,000
1 سال
تومان 95,000
1 سال
تومان 95,000
1 سال
.eu
تومان 40,000
1 سال
تومان 40,000
1 سال
تومان 40,000
1 سال
.academy
تومان 175,000
1 سال
تومان 175,000
1 سال
تومان 175,000
1 سال
.actor
تومان 200,000
1 سال
تومان 200,000
1 سال
تومان 200,000
1 سال
.art
تومان 125,000
1 سال
تومان 125,000
1 سال
تومان 125,000
1 سال
.audio
تومان 125,000
1 سال
تومان 125,000
1 سال
تومان 125,000
1 سال
.blog
تومان 175,000
1 سال
تومان 175,000
1 سال
تومان 175,000
1 سال
.cafe
تومان 180,000
1 سال
تومان 180,000
1 سال
تومان 180,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains