سرور مجازی هند

سرور 512 مگابایت هند
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 10GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 500GB
سرور 1 گیگابایت هند
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 25GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1TB
سرور 2 گیگابایت هند
 • رم 2GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 50GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2TB
سرور 3 گیگابایت هند
 • رم 3GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 60GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 3TB
سرور 4 گیگابایت هند
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 20GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2.5TB
سرور 4 گیگابایت هند
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 80GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 4TB