سرور مجازی ترکیه

قبل از پرداخت قیمت بروز را استعلام بفرمایید

سرور 512 مگابایت ترکیه
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ۱ترا نامحدود
سرور 1 گیگابایت ترکیه
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 30GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ۲ترا نامحدود
سرور 2 گیگابایت ترکیه
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 40GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ۳ترا نامحدود
سرور 3 گیگابایت ترکیه
 • رم 3GB
 • سی پی یو 3core
 • هارد 60GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • 3ترا نامحدود
سرور 4 گیگابایت ترکیه
 • رم 4GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 80GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ۴ترا نامحدود
سرور 8 گیگابایت ترکیه
 • رم 8GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 160GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ۶ترا نامحدود