کلوکیشن و خدمات دیتاسنتر

کلوکیشن در دیتاسنتر زیرساخت
 • تعداد یونیت یک سرور
 • برق آمپر یک عدد
 • آی پی ۱عدد
 • ترافیک اولیه ۱۰۰ گیگ
250,000 تومان
havonta
100,000 Beállítási díj
Rendelés
کلوکیشن در دیتاسنتر پارس آنلاین
 • تعداد یونیت یک سرور
 • برق آمپر یک عدد
 • آی پی ۱عدد
 • ترافیک اولیه ۱۰۰ گیگ
150,000 تومان
havonta
100,000 Beállítási díj
Rendelés
کلوکیشن دیتاسنتر تبیان
 • تعداد یونیت یک سرور
 • برق آمپر یک عدد
 • آی پی ۱عدد
 • ترافیک اولیه ۱۰۰ گیگ
200,000 تومان
havonta
100,000 Beállítási díj
Rendelés
کلوکیشن در دیتاسنتر آسیاتک
 • تعداد یونیت یک سرور
 • برق آمپر یک عدد
 • آی پی ۱عدد
 • ترافیک اولیه ۱۰۰ گیگ
250,000 تومان
havonta
100,000 Beállítási díj
Rendelés