هاست بکاپ خارج

سروری مناسب جهت بکاپ روزانه ، هفتگی و ماهانه از اطلاعات هاست (مناسب برای هاست خارج)

هاست بکاپ ۵ گیگ خارج
 • فضای قابل استفاده ۵ گیگ
 • کانفیگ رایگان
 • اتصال به هاست توسط ما دارد
 • بکاپ بصورت روزانه ، هفته ای و ماهانه
هاست بکاپ ۱۰ گیگ خارج
 • فضای قابل استفاده ۱۰ گیگ
 • کانفیگ رایگان
 • اتصال به هاست توسط ما دارد
 • بکاپ بصورت روزانه ، هفته ای و ماهانه
هاست بکاپ ۲۰گیگ خارج
 • فضای قابل استفاده ۲۰ گیگ
 • کانفیگ رایگان
 • اتصال به هاست توسط ما دارد
 • بکاپ بصورت روزانه ، هفته ای و ماهانه
هاست بکاپ ۵۰ گیگ خارج
 • فضای قابل استفاده ۵۰ گیگ
 • کانفیگ رایگان
 • اتصال به هاست توسط ما دارد
 • بکاپ بصورت روزانه ، هفته ای و ماهانه
هاست بکاپ ۱۰۰ گیگ خارج
 • فضای قابل استفاده ۱۰۰ گیگ
 • کانفیگ رایگان
 • اتصال به هاست توسط ما دارد
 • بکاپ بصورت روزانه ، هفته ای و ماهانه