کانفیگ دایرکت ادمین

کانفیگ دایرکت ادمین | پلن ۱

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی خیر
 • لایسنس ندارد
کانفیگ دایرکت ادمین | پلن ۲

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی متوسط
 • لایسنس ندارد
کانفیگ دایرکت ادمین | پلن ۳

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی خوب
 • لایسنس ندارد
کانفیک دایرکت ادمین | پلن ۴

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی عالی
 • لایسنس ماه اول
کانفیگ دایرکت ادمین | پلن ۵

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی حرفه ای
 • لایسنس تمام ماه ها