مدیریت سرور اختصاصی

مدیریت سرور اختصاصی | پلن ۱
 • نصب و راه اندازی سیستم عامل اصلی ۲بار
 • نصب و راه اندازی سیستم عامل سرور مجازی خیر
 • نصب و کانفیگ نرم افزار موردنیاز ندارد
 • بکاپ و نگهداری سرور مجازی ها ۰سرور
 • بالابردن امنیت سرور شامل نمیشود
 • رفع مشکل و عیب یابی ۰عدد
 • لایسنس وی ام ور خیر ندارد
مدیریت سرور اختصاصی | پلن ۲
 • نصب و راه اندازی سیستم عامل اصلی ۵بار
 • نصب و راه اندازی سیستم عامل سرور مجازی یکبار
 • نصب و کانفیگ نرم افزار موردنیاز ندارد
 • بکاپ و نگهداری سرور مجازی ها یک سرور
 • بالابردن امنیت سرور شامل نمیشود
 • رفع مشکل و عیب یابی ۰عدد
 • لایسنس وی ام ور بله دارد
مدیریت سرور اختصاصی | پلن ۳
 • نصب و راه اندازی سیستم عامل اصلی ۱۰بار
 • نصب و راه اندازی سیستم عامل سرور مجازی سه بار
 • نصب و کانفیگ نرم افزار موردنیاز دارد
 • بکاپ و نگهداری سرور مجازی ها دو سرور
 • بالابردن امنیت سرور شامل میشود
 • رفع مشکل و عیب یابی بله
 • لایسنس وی ام ور بله دارد
مدیریت سرور اختصاصی | پلن ۴
 • نصب و راه اندازی سیستم عامل اصلی نامحدود
 • نصب و راه اندازی سیستم عامل سرور مجازی نا محدود
 • نصب و کانفیگ نرم افزار موردنیاز دارد
 • بکاپ و نگهداری سرور مجازی ها پنج سرور
 • بالابردن امنیت سرور شامل میشود
 • رفع مشکل و عیب یابی بله
 • لایسنس وی ام ور بله دارد