مدیریت سرور مجازی

مدیریت سرور مجازی | پلن ۱
 • نصب و راه اندازی مجدد سیستم عامل سه بار در ماه
 • نصب و کانفیگ نرم افزار موردنیاز ۳برنامه
 • بکاپ و نگهداری خیر ندارد
 • بالابردن امنیت سرور ندارد
 • رفع مشکل و عیب یابی خیر
مدیریت سرور مجازی | پلن ۲
 • نصب و راه اندازی مجدد سیستم عامل ده بار در ماه
 • نصب و کانفیگ نرم افزار موردنیاز ۱۰ برنامه
 • بکاپ و نگهداری ماهانه
 • بالابردن امنیت سرور ندارد
 • رفع مشکل و عیب یابی دارد
مدیریت سرور مجازی | پلن ۳
 • نصب و راه اندازی مجدد سیستم عامل نامحدود
 • نصب و کانفیگ نرم افزار موردنیاز نا محدود
 • بکاپ و نگهداری هفته ای
 • بالابردن امنیت سرور دارد
 • رفع مشکل و عیب یابی بله