سرور مجازی آلمان

سرور 512 مگابایت آلمان
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 512مگاهرتز
 • هارد 15گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 1 گیگابایت آلمان
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1گیگاهرتز
 • هارد 20گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 2 گیگابایت آلمان
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 2گیگاهرتز
 • هارد 30گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 3 گیگابایت آلمان
 • رم 3گیگ
 • سی پی یو 3گیگاهرتز
 • هارد 40گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 4 گیگابایت آلمان
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 60گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 6 گیگابایت آلمان
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 80گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود